Tautų Tėvas – 2015-01-15

By Frank Lauermann

Aš sukūriau tave ir padariau tave Tautos sandora, Tautų šviesa.
Izaijo knyga 42,6

Taip Dievas sako Jėzui. JIS turi būti Tautos sandora, Tautų šviesa. Taip, išganymas yra tik Jėzuje Kristuje!Dievas sukūrė tautas, kurioms skyrė tam tikrą charakterį, stiprybes ir silpnybes. JIS – kūrėjas, tad Jam tauta svarbi lyg vienas asmuo. O tautoms JIS numatęs užduotis!
Kaip Jėzus yra tautos sandora ir tautų šviesa, taip mes turime būti Dievo pasiuntiniai ir šviesa savo tautai. Atstovaukime savo tautą Dievo akivaizdoje. Taip siekime, kad JIS atleistų nuodėmes ir atvertų tautiečių akis pažinti Jėzų.Be Jėzaus geroji ir stiprioji tautos pusė įgauna brutalių, naikinančių bruožų. Visa tauta iš lies weiter >>      

About the Author Frank

Leave a Comment: